Ma 2020. 4. 1., szerda, Hugó napja van. Húsvétvasárnap

Hírmondó

Összes oldal

Hirdetés: 2020. március 29. Nagyböjt 5. vasárnapja „A” év.
Hirdetem a Kedves híveknek!
1. A felvett szentmiseszándékokat a nép részvétele nélkül, továbbra is elmondjuk, a Kedves Hívek, pedig imádkozzanak otthon a szentmisék időpontjában, s végezzenek lelki áldozást.
2. Elsőáldozás és bérmálás időpontja, minden bizonnyal változni fog, mert a koronavírus mindent felülírt. Hogy mikor lesz, ezt még nem tudjuk, de lesz. Meg kell várni a vírus lecsengését, s akkor tudunk új időpontot hirdetni.
3. Az elsőáldozási és bérmálási űrlapot, amit még a vírus elterjedése előtti időben kiosztottunk, kérem visszajuttatni a plébániára, most a vírus miatt elég, ha bedobják a postaládába, mikor jönnek a boltba vásárolni.
4. Minden fontos információt és anyagot az elsőáldozással és a bérmálással kapcsolatban a hitoktató a távoktatás keretében eljuttat a szülőknek és a diákoknak, amit a honlapunkra is felteszünk.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. március 17-én:

Templomainkban a nyilvános liturgiák 2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) szünetelnek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megyéspüspökei minden hívő számára (visszavonásig) felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben a vasár- és ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek (az egyház előírásai szerint) fordítsanak kellő időt személyes (vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást és ha lehetséges kövessenek szentmiseközvetítést.

Mi papok továbbra is minden nap mutatunk be szentmiséket, a ránk bízottakért, hiszen az Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy mindennapi személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.
Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.  A már felvett miseszándékok így, sine populo módon (nép részvétele nélkül) engedélyezetten elvégezhetők.

Nagy Vendel c. apát – plébános közleménye.

A már felvett szentmise szándékokat elmondjuk, a Kedves Hívek, pedig imádkozzanak otthon a szentmisék időpontjában.

Az MKPK közleménye
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Lelkipásztorkodás új csatornákon

Csatornaváltás
A tridenti zsinat után megszilárdult szentségi lelkipásztorkodás alapjain álló egyházi életünket az utóbbi évtizedek újabb és újabb kihívások elé állítják. E-mail listák, internetes oldalak, keresőprogramok, blogok, vlogok, közösségi média, stb.. Olyan online ösvények nyíltak meg, amelyekre kezdetben bizalmatlanul, bátortalanul léptünk, majd a friss generációk egyre ügyesebben jelentek meg ezeken a tereken, ahol a ránk bízottakat leginkább megtaláljuk.
A járványhelyzet látszólag ellehetetlenít csatornákat. Vidáman zengő, zsúfolásig teli templomok, húsvét előtt hosszú órákig a gyóntatószékben szolgáló atyák, béke-kézfogások a mise alatt és parolázással búcsúzó pap – olyan képek ezek, amelyeket idén tavasszal csak a szívünkben őrizhetünk meg.

Lehet másként is?
Rómában szentségtan professzorunk, Achilla M. Triacca SDB mesélt egy kopt püspökről, aki minden újszülött fiát pappá szentelte, hogy aki megéli a felnőtt kort, az úgy is pap lehessen, ha nincs éppen elérhető püspök: így biztosította a szentségi folytonosságot.
Lehet másként is, mint ahogy megszoktuk, mint amit „egyetlen járható útnak” szoktunk gondolni. Jelenleg nem üldözés, hanem egy vírus tart egymástól távol bennünket. Azonban olyan korban élünk, amikor az információ, de a kapcsolataink nagyja is online érkezik. A hetven és nyolcvan év közötti ismerőseim szinte kivétel nélkül fent vannak a Facebookon, de nyolcvan fölött is vidáman interneteznek, e-mailokat küldenek, fogadnak. Egy messenger üzenet nem helyettesít egy ölelést, azonban mégis valóságos figyelem, érdeklődés, bíztatás lehet benne – valós időben. A sokféle videó-telefonálási lehetőségről nem is beszélve.

Spirituális lehetőségek a virtuális térben
Évek óta nem csak Barsi Balázs és Pál Feri, de sok plébános, szónok osztja meg előadásait hanganyag vagy videó formában a világhálón. Élő miseközvetítéseket nem csak tévétársaságok, hanem plébániák is rendszeresen tesznek fel egyszerű webkamerával. Eddig csak a betegeknek, távol lévőknek. Ezen túl olvasni valók is szép számmal találhatóak a neten, akár egész könyvek, vagy napi gondolatok.

Amit a lelkipásztor tehet
A legfontosabb talán a kezdeményezés. Mindenhonnan elbizonytalanító, elszomorító hírek érkeznek hozzánk. Vesztességeket élünk meg emberi kapcsolatainkban, és vallási közösségeinkben. Mennyire jó, amikor az a pap, akinek a miséjét hallgatjuk vasárnaponként, és akinek ismerjük a hangját, a gondolkodását, a szófordulatait, az mellénk lép a virtuális térben. Nem arra gondolok, hogy a plébániák alakuljanak stúdiókká, ahol 24 órás sugárzást kezdenek a neten. Ne dolgozzunk feleslegesen itt sem.
Ajánlás, válogatás
A meglévő jó anyag mindenkinek jó lehet. A lelkipásztor segítsen válogatni (sajnos sok butaság, teológiai tévedés, lelki felelőtlenség is ott van a katolikus oldalakon), valóban tiszta vízhez és tápláló ételhez vezetni a híveit. Magam is sokakat örvendeztettem meg pl. Béri Renátó atya katekéziseinek ajánlásával, akit én is hetente hallgatok és töltődöm vele.
Személyes gondolatok
Korunk egyik szellemtelen veszélye az át nem gondolt gondolat továbbadása. Ne klikkeljünk be valamit valakitől, hanem kapjon egy közösség a vezetőjétől valami rövid, a pásztor saját elmélkedéséből született, a rábízottaknak szóló személyes gondolatot. Ennek a formája lehet kör-email, blog, vlog, poszt, stb., de legyen mögötte személyes gondolat.

Vidám, pozitív szavak
A járvány természetes velejárója a pánikveszély és a lehangoltság. A kereszténység veszélye, hogy túl komolyak akarunk lenni, mintha mosolygásunk megsértené Istent – vagy csak inkább egymás rosszkedvét? Milyen jó vidám színű, hangú, mosolyra fakasztó képet, üzenetet, viccet kapni e napokban.

Vállaljuk az arcunkat
Egy két perces videóüzenet többet ér két oldal bölcsességnél. Nem kell teljes miseközvetítéseket tartanunk feltétlenül, de manapság olyan könnyű képet, rövid videót küldenünk. Éljünk vele!

Ajánljunk fel on-line beszélgetést
A gyóntatásra, lelki beszélgetésre, egyéb megszűnt csatornára szánt idősávot ajánljuk fel, hogy telefonon, skypeon, video-chaten, stb. személyes beszélgetésre rendelkezésre állunk. Sok tanácsadó szakma állt át erre, és használja haszonnal.

Közösségi élet új csatornákon
Nem tudunk a templomban együtt imádkozni, családközösséget, imaközösséget tartani a hittanteremben, házaknál. Miért is szeretjük pedig? Egymás példája, rossz és jó tapasztalatai megerősítenek. A közös időpont is segít, hogy ott legyünk, imádkozzunk.
Jó hír: sokféle módja van annak, hogy egyszerre imádkozzunk és megosszuk lelki tapasztalatainkat, gondolatainkat, meghallgassuk egymást. Facebook csoport „live” (élő) eseményébe bekapcsolódhatunk, de ha a beszélgetés a fontos, akkor képes konferenciahívásokat kezdeményezhetünk többféle felületen (pl. zoom.com).

Ki ért ennyiféle kütyühöz?
Én sem.  Nem a plébánosnak, káplánnak, püspöknek kell ehhez értenie. Körül vagyunk véve cyber-benszülöttekkel, akik mindezeket (és még ennél sokkal több eszközt) ismernek, készség szinten használnak. Akiknek elég azt elmondanunk, mit szeretnénk, a hogyant pedig tudni fogják. Itt az ideje, hogy éljen és cselekedjen az Egyház, ami nem a lelkipásztorokból áll, hanem az egész közösség együtt alkotja. A lelki atya gondolkodjék, és fogalmazzon meg bíztató, bátorító, vidámító, okosító gondolatokat, szavakat. A hozzáértő csapata pedig segítsen ezt eljuttatni az e-mail listákon, plébániai Fb csoportokon, stb. keresztül mindenkihez.

Csatornaváltásra hív bennünket a járványügyi helyzet. Legyünk bátrak az új csatornákon, és legyünk hálásak, hogy van most rá időnk, és van kivel, van kinek eljuttatni a jó hírt: nem a vírusé, halálé, félelemé az utolsó szó, hanem a Feltámadté!
Füzes Ádám
Kanter Károly Felnőttképzési Intézet

Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!
Hol lenne, ha nem itt?
A koronavírus és a válságok idején is tudnunk kell, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki miközben gondviselő és megmentő, velünk jön a krízisekbe és a szenvedések tengerébe is. Nem kívülről figyeli a küzdelmünket, szenvtelenül. Itt van a járvány kellős közepén, hogy felismerjük, és rá tudjuk bízni magunkat! Nagypéntek drámája nem kérdőjelezte meg Isten szeretetét Jézus iránt, hanem megerősítette a hitét, hogy harmadnapra feltámad.

Miért engedi meg Isten ezt a járványt?
Ugyanazért, amiért a keresztények üldözését, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről! Isten országa köztünk van, erről kell tanúságot tennünk! Az Ő országának békéjét és örömét nem veszélyezteti a járvány, csak akkor, ha nem hisszük, hogy Isten országa elérkezett, s az ellenfél hangjára figyelünk.
A keresztségünk óta naponta választanunk kell, hogy ellene mondunk-e a sátánnak, a vádlónak, a félelemben, rettegésben tartónak, a pánikot keltőnek, vagy engedünk neki?
Ugyanakkor abban is választanunk kell, hogy rábízzuk-e magunkat a szerető, gondviselő Atyára, igent mondunk-e Jézus Krisztusra, aki velünk van mindennap, és hallgatunk-e a Szentlélekre?
Szenteltvíztartók kiürítése?
Ugyanazok, akik tiltakoznak a rendelkezésekkel szemben és hirdetik, hogy a szenteltvíztartó nem lehet veszély forrása, nem hajlandók belenyúlni és keresztet vetni, amikor azt látják, hogy roma, vagy koszos, hajléktalan testvéreink a szemük láttára megmosakodtak benne. Miközben otthon kínosan betartják a higiénia szabályait, és egy kortyot nem innának abból a vízből, amelyre ki van írva, hogy enyhén szennyezett, számon kérik azokat, akik a józanészre hallgatva, azt kérik, ne tartsunk szenteltvizet a tartóban, mert fertőzés forrása.
Az Oltáriszentség majd megment?
Sokan közülünk vakon hisznek abban, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus minden bajtól megóv bennünket. Amikor kigyullad egy katedrális, vagy földrengés van, az ott imádkozók nem várják meg, amíg bent égnek, vagy rájuk omlik a mennyezet, arra hivatkozva, hogy az Oltáriszentségben jelen van Krisztus és Ő majd megvéd bennünket, hanem az eszükre hallgatva kimenekülnek, és kimentik a szentostyákat is.
Kézbe áldoztatás?
Egyesek föl vannak háborodva, s szentségtörőnek tartanak bennünket püspököket, amikor azt kérjük: ne legyen nyelvre áldoztatás, hanem csak kézbe. Vajon a mi Urunk Jézus Krisztus szentségtörést követett el, amikor az első szentmisén, ahol Ő volt a főpap, nem nyelvre áldoztatta meg az apostolokat, hanem kézbe adta nekik a saját testét és vérét?
Akik igazán hisznek, azok nem kaphatják el?
Jézus nem ígért olyat, hogy lesz betegség, amit a keresztények nem kaphatnak meg, mert hisznek őbenne. Az eddigi húszezer fertőzött között bizonyára bőven volt keresztény is.
Legyünk hívő keresztények, higgyünk a Feltámadott jelenlétében és a feltámadásban is. Ebből merítsük a reményt és az erőt, hogy segítsük egymást, amikor krízisben, nehéz helyzetben vagyunk!

Kaposvár, 2020. 03.13.
Varga László
megyéspüspök

 

Képtalálatok a következőre: nagybőjt

 

Szentségimádás templomunkban

Egész napos csendes szentségimádás csütörtökönként 7.30-18 óráig.

17-18 óráig szentségi imaóra.

Mindenkit szeretettel várunk!

Képtalálat a következőre: „elválasztó diszek”

Heti üzenet

Képtalálat a következőre: „Jézus az élet kenyere”

 

 

TISZTA FORRÁS

Képtalálat a következőre: „tiszta forrás”

 

 Csendes percek Istennel
 
Képtalálat a következőre: „csendes percek Istennel”

 

A plébániahivatal nyitvatartási rendje:

    

Hétfőtől – Péntekig

(szerda kivételével)

Szombat

Vasárnap, ünnepnap, és szerda

Délelőtt:

9-10 óra

 Zárva

Zárva

 

Délután:

Hétfő, Kedd, Péntek.

 

 

16-17 óra

Zárva

Zárva

Sürgős betegellátás bármikor!

Telefonszámok:

Nagy Vendel c. apát – plébános

06 – 93/789 – 046

06-30/235-1973

dr. Páhy János ny. plébános

06-93/781-047

06 – 30/470-1916

 Képtalálat a következőre: „angyalok imák”

Az Eucharisztikus Kongresszus imája

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen.

 

 

 


 

Képtalálat a következőre: „imáról”

 Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!