Ma 2023. 6. 7., szerda, Róbert napja van. Tel.: +36-93-789-046 | Mobil: +36-30-470-1916 | 8800 Nagykanizsa, Templom tér 5.

Kiskanizsa plébánosai

 

FERENCESEK

Kezdetben a plébánia gondozását a ferencesek látták el a Szent József plébániáról, amely Nagykanizsa egyetlen plébániája volt. Kiskanizsa 1941-ben plébánia lett, s ettől kezdve külön kinevezett plébánosok irányították a plébániát. Kezdetben Nagykanizsáról, majd a plébánialak megépülés után helyben lakó plébánosok vezetésével.

BÁNÁSS GYULA (1941-45)
Született: 1906. szeptember 25.
Pappá szentelték: 1931. június 28.

JANZSÓ JÁCINT(1945-47)

TÓTH LUKÁCS(1957-50)
Született: Zalabér 1916. augusztus 25.
Pappá szentelték: Szombathely, 1940. június 16.
Hitoktató: Nagykanizsa (1941-47). Plébános: Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony (1947-50). Káplán: Ugod (1951). Plébános: Lókút (1951-55), Zirc (1955-59), Bakonyszücs (1960-61), Káptalanfa (1961-70), Herend (1970-80). Betegszabadságon (1980-83). Plébános: Kolontár (1983-86). Nyugalomban (1986)

VÁRHELYI JÓZSEF(1950-51)
Született: Nagykölked, 1912. június 8.
Pappá szentelték: Szombathely, 1939. június 18.
A ferences rend szolgálatában (1938-50). Plébános Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánia (1951-51), Borzavár (1951-91). Helyettes esperes (1971-86), püspöki tanácsos (1975), címzetes esperes (1986). Nyugalomban (1991-től)

MARKÓ IMRE LEHEL (BENCÉS) (1951-55)
(Mosonszentandrás, Moson vm., 1919. okt. 29. – Pölöskefő, Zala m., 1994. júl. 6.) katolikus pap, nyelvész. Középiskolai tanulmányait a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte, amelyet a pannonhalmi bencés esztendők követtek. E rend tagjaként végezte el a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakát. 1944-től 1948-ig a Pannonhalmi Gimnázium tanára volt. A rend feloszlatása után Kiskanizsára került, majd néhány év után a pölöskefői plébániát vette át. A nyelvészeti kutatómunkával a kiskanizsai évek alatt kötelezte el magát, amelynek eredménye első tanulmánya, a Kiskanizsai ragadványnevek megjelentetése volt. Az 1960-as évek elejétől részt vett a zalai földrajzi nevek gyűjtésében és feldolgozásában, jelentős érdemei vannak az országosan is elsőként megjelent hiánypótló mű közreadásában. A mű második kötete irányító munkájával 1986-ban látott napvilágot. A későbbiek során részt vett Tolna, Vas, Komárom, Veszprém, Baranya megye földrajzi neveinek gyűjtésében és kiadásában is. Rendszeresen tartott előadásokat a magyar nyelv kongresszusain és a névtudomány konferenciáin. Közel négy évtizedes tudományos munkásságát 1990-ben Zala Megye Tanácsa Alkotói-díjjal, 1994-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság és Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése Pais-díjjal ismerte el. 1994. július 14-én temették el Pannonhalmán.


EGYHÁZMEGYÉS PAPOK

CSÁKÓ GÉZA (1955-56)

VÖRÖS JÓZSEF (1956-57)

TEMESI JÓZSEF (1957-59)
Született Kaposváron 1920. február 9-én.
Pappá szentelték Veszprémben 1943. március 21-én.
Kápláni helyei: Tüskevár (1943-44), Füzfőgyártelep (1944-45). Plébános Bódén (1946-49). Káplán Várpalotán (1949-51), a pápai Szent Anna templomban (1951-52). Szentszéki jegyző (1951-től). Káplán: Zalaapáti 1952-53), Somlóvásárhely (1953-54), Lovászpatona (1954-55). Adminisztrátor: Somogysámson (1955-57). Plébános: Őrtilos (1957), Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánia (1957-59). Káplán: Galambok (1959-61), Berzence (1961-62). Plébános: Magyaratád (1962), Somogygeszti (1962). Káplán: Balatonboglár (1962-63). Betegszabadságon (1963). Plébános: Balatonberény (1964). Káplán: Rákosszentmihály (1964-66). Kisegítő: Orosztony (1966). Tanulmányi szabadságon (1966-67). Plébános: Lepsény (1967-75), Balatonkenese (1975-85). A Központi Papnevelő Intézet spirituálisa (1985-88). Lelkigyakorlat vezető a leányfalusi lelkigyakorlatos házban (1988-90). Nyugalomban (1990). Jezsuita lelkigyakorlat vezető (1990). Zsinati vizsgáztató (1975)

KATONA LAJOS (1959-68)
Született: 1902. március 6.
Pappá szentelték: 1930. június 22.

SZABÓ BAKOS SZILÁRD (1968-82)
Született Veszprém, 1918. április 11-én.
Pappá szentelték Veszprémben, 1941. március 30-án.
Kápláni helyei: Iharos (1941-44), Barcs (1944-47), Várpalota (1947-49).
Plébánosi szolgálat helyei: Bódé (1949-57), Pacsa (1957-68), Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánia (1968-82), Nagykanizsa Jézus Szíve Plébánia (1982-92). Kerületi esperes (1955-68), zalai főesperes (1963-90), rajki cimzetes prépost (1966), cimzetes főesperes (1990), nyugalomban (1992)

ERDŐS GÉZA (1982-2008)
Született Ukkon 1927. február 22-én.
Pappá szentelték Sümegen, 1951. március 26-án
Kápláni helyei: Lesencetomaj (1951-53), Tapolca (1953-57), Balatonlelle (1957), Nagykanizsa Szent József Plébánia (1957-66)
Plébánosi szolgálat helyei: Murakeresztúr (1966-82), Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánia (1982-2008).

PÁHY JÁNOS DR. (2008-2018)

Név: Páhy János dr.
Szül.: Nemesvita, 1949. jún. 21.
Szent.: Veszprém, 1972. jún. 18.
Káplán: Devecser 1972-73, Nagykanizsa Szent József 1973, Nagykanizsa Szent Imre 1973-74,  Devecser 1974-78
Külföldi tanulmányúton: 1978-80
Káplán:Nagykanizsa Jézus Szíve 1980-82
Plébános: Felsőrajk 1982-91, Kaposvár Szent Imre 1991-92, Attala 1992-2003, Zselickislak 2003-2008, Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony 2008-2018
Püspöki Bírósági Helynök: 2003-2016.
Nyugállományban: 2018. július 1-től.
 

NAGY VENDEL (2018-)

Nagy Vendel

Szül.: Nemeshany, 1959. szept. 9.
Szent.: Sümeg, 1986. jún. 21.
Káplán: Sümeg 1986-90;
Plébános: Zselickislak 1990-96; (Oldallagosan ellátja Bőszénfát 1990-95); Kaposvár Szent Margit és Szent József 1996-2003; (Oldallagosan ellátja Zselickislakot 2000-2003);
Gazdasági helynök: 2003-2017.
Németországba elengedve 2017-2018;
Plébános: Nagykanizsa, Sarlós Boldogasszony Plébánia 2018-