Ma 2021. 1. 22., péntek, Vince napja van. Szent Vince diakónus és VÉRTANÚ - B. Battyány-Strattmann László

Liturgikus igenaptár

 

IGENAPTÁR
2021. január


1. péntek: sten anyja (parancsolt főünnep)
Szám 6,22-27   Zsolt 66  Gal 4,4-7   Lk 2,16-21

2. szombat: Karácsonyi idő – január 2.
1Jn 2,22-28   Zsolt 97     Jn 1,19-28
Emléknap: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

3. vasárnap: Karácsony utáni 2. vasárnap
Sir 24,1-4.12-16   Zsolt 147 Ef 1,3-6.15-18     Jn 1,1-18

4. hétfő: Karácsonyi idő – január 4.
1Jn 3,7-10   Zsolt 97  Jn 1,35-42

5. kedd: Karácsonyi idő – január 5.
1Jn 3,11-21   Zsolt 99  Jn 1,43-51

6. szerda: Urunk megjelenése, Vízkereszt (parancsolt főünnep)
Iz 60,1-6   Zsolt 71  Ef 3,2-3a.5-6   Mt 2,1-12

7. csütörtök: január 7.
1Jn 3,22–4,6   Zsolt 2     Mt 4,12-17.23-25
Választható emléknap: Penyaforti Szent Rajmund, áldozópap

8. péntek: Január 8.
1Jn 4,7-10   Zsolt 71     Mk 6,34-44

9. szombat: Január 9.
1Jn 4,11-18   Zsolt 71     Mk 6,45-52

10. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap
Iz 42,1-4.6-7 vagy Iz 55,1-11   Zsolt 28 ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9     Mk 1,7-11

11. hétfő: 1. évközi hét hétfő
Zsid 1,1-6   Zsolt 96  Mk 1,14-20

12. kedd: 1. évközi hét kedd
Zsid 2,5-12   Zsolt 8  Mk 1,21-28

13. szerda: 1. évközi hét szerda
Zsid 2,14-18   Zsolt 104  Mk 1,29-39
Választható emléknap: Szent Hiláriusz (Vidor), püspök és egyháztanító

14. csütörtök: 1. évközi hét csütörtök
Zsid 3,7-14   Zsolt 94  Mk 1,40-45

15. péntek: 1. évközi hét péntek
Zsid 4,1-5.11   Zsolt 77  Mk 2,1-12
Választható emléknap: Remete Szent Pál

16. szombat: 1. évközi hét szombat
Zsid 4,12-16   Zsolt 18  Mk 2,13-17

17. vasárnap: Évközi 2. vasárnap
1Sám 3,3b-10.19   Zsolt 39 1Kor 6,13c-15a.17-20     Jn 1,35-42

18. hétfő: Árpád-házi Szent Margit, szűz  – Ü
2Kor 10,17–11,2   Zsolt 44  Mt 25,1-13

19. kedd: 2. évközi hét kedd
Zsid 6,10-20   Zsolt 110  Mk 2,23-28

20. szerda: 2. évközi hét szerda
Zsid 7,1-3.15-17   Zsolt 109  Mk 3,1-6
Választható emléknap: Szent Fábián, pápa és vértanú
Választható emléknap: Szent Sebestyén, vértanú
Választható emléknap: Esztergomi Boldog Özséb, áldozópap, a Pálos Rend alapítója

21. csütörtök: 2. évközi hét csütörtök
Zsid 7,25–8,6   Zsolt 39  Mk 3,7-12
Emléknap: Szent Ágnes, szűz és vértanú

22. péntek: 2. évközi hét péntek
Zsid 8,6-13   Zsolt 84  Mk 3,13-19
Választható emléknap: Boldog Batthyány-Strattmann László, hitvalló
Választható emléknap: Szent Vince, diakónus és vértanú

23. szombat: 2. évközi hét szombat
Zsid 9,2-3.11-14   Zsolt 46  Mk 3,20-21

24. vasárnap: Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja
Jón 3,1-5.10   Zsolt 24 1Kor 7,29-31     Mk 1,14-20

25. hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Ü
ApCsel 22,3-16   Zsolt 116  ApCsel 9,1-22   Mk 16,15-18

26. kedd: 3. évközi hét kedd
Zsid 10,1-10   Zsolt 39  Mk 3,31-35
Emléknap: Szent Timóteus és Szent Titusz, püs­pö­kök

27. szerda: 3. évközi hét szerda
Zsid 10,11-18   Zsolt 109  Mk 4,1-20
Választható emléknap: Merici Szent Angéla, szűz

28. csütörtök: 3. évközi hét csütörtök
Zsid 10,19-25   Zsolt 23  Mk 4,21-25
Emléknap: Aquinói Szent Tamás, áldozópap és egyháztanító

29. péntek: 3. évközi hét péntek
Zsid 10,32-39   Zsolt 36  Mk 4,26-34

30. szombat: 3. évközi hét szombat
Zsid 11,1-2.8-19   Lk 1  Mk 4,35-41

31. vasárnap: Évközi 4. vasárnap
MTörv 18,15-20   Zsolt 94 1Kor 7,32-35     Mk 1,21-28

IGENAPTÁR
2021. február


1. hétfő: 4. évközi hét hétfő
Zsid 11,32-40   Zsolt 30  Mk 5,1-20

2. kedd: Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) – Ü
Mal 3,1-4   Zsolt 23  Zsid 2,14-18   Lk 2,22-40 rövidebb: Lk 2,22-32

3. szerda: 4. évközi hét szerda
Zsid 12,4-7.11-15   Zsolt 102  Mk 6,1-6
Választható emléknap: Szent Balázs püspök és vértanú
Választható emléknap: Szent Anszgár (Oszkár) püspök

4. csütörtök: 4. évközi hét csütörtök
Zsid 12,18-19.21-24   Zsolt 47  Mk 6,7-13

5. péntek: 4. évközi hét péntek
Zsid 13,1-8   Zsolt 26  Mk 6,14-29
Emléknap: Szent Ágota szűz és vértanú

6. szombat: 4. évközi hét szombat
Zsid 13,15-17.20-21   Zsolt 22  Mk 6,30-34
Emléknap: Miki Szent Pál és társai vértanúk

7. vasárnap: Évközi 5. vasárnap
Jób 7,1-4.6-7   Zsolt 146 1Kor 9,16-19.22-23     Mk 1,29-39

8. hétfő: 5. évközi hét hétfő
Ter 1,1-19   Zsolt 103  Mk 6,53-56
Választható emléknap: Emiliáni Szent Jeromos
Választható emléknap: Bakhita Szent Jozefina Szűz

9. kedd: 5. évközi hét kedd
Ter 1,20–2,4a   Zsolt 8  Mk 7,1-13

10. szerda: 5. évközi hét szerda
Ter 2,4b-9.15-17   Zsolt 103  Mk 7,14-23
Emléknap: Szent Skolasztika szűz

11. csütörtök: 5. évközi hét csütörtök
Ter 2,18-25   Zsolt 127  Mk 7,24-30
Választható emléknap: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

12. péntek: 5. évközi hét péntek
Ter 3,1-8   Zsolt 31  Mk 7,31-37

13. szombat: 5. évközi hét szombat
Ter 3,9-24   Zsolt 89  Mk 8,1-10

14. vasárnap: Évközi 6. vasárnap
Lev 13,1-2.44-46   Zsolt 31 1Kor 10,31–11,1     Mk 1,40-45

15. hétfő: 6. évközi hét hétfő
Ter 4,1-15.25   Zsolt 49  Mk 8,11-13

16. kedd: 6. évközi hét kedd
Ter 6,5-8;7,1-5.10   28  Mk 8,14-21

17. szerda: Hamvazószerda
Joel 2,12-18   Zsolt 50 2Kor 5,20–6,2     Mt 6,1-6.16-18

18. csütörtök: Csütörtök hamvazószerda után
MTörv 30,15-20   Zsolt 1     Lk 9,22-25

19. péntek: Péntek hamvazószerda után
Iz 58,1-9a   Zsolt 50     Mt 9,14-15

20. szombat: Szombat hamvazószerda után
Iz 58,9b-14   Zsolt 85     Lk 5,27-32

21. vasárnap: Nagyböjt 1. vasárnap
Ter 9,8-15   Zsolt 24 1Pét 3,18-22     Mk 1,12-15

22. hétfő: Szent Péter apostol székfoglalása – Ü
1Pét 5,1-4   Zsolt 22  Mt 16,13-19

23. kedd: 1. nagyböjti hét kedd
Iz 55,10-11   Zsolt 33     Mt 6,7-15
Emléknap: Szent Polikárp püspök és vértanú

24. szerda: Szent Mátyás apostol – Ü
ApCsel 1,15-17.20-26   Zsolt 112  Jn 15,9-17

25. csütörtök: 1. nagyböjti hét csütörtök
Esz 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh   Zsolt 137     Mt 7,7-12

26. péntek: 1. nagyböjti hét péntek
Ez 18,21-28   Zsolt 129     Mt 5,20-26

27. szombat: 1. nagyböjti hét szombat
MTörv 26,16-19   Zsolt 118     Mt 5,43-48

28. vasárnap: Nagyböjt 2. vasárnap
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18   Zsolt 115 Róm 8,31b-34     Mk 9,2-10

IGENAPTÁR
2021. március


1. hétfő: 2. nagyböjti hét hétfő
Dán 9,4b-10   Zsolt 78     Lk 6,36-38

2. kedd: 2. nagyböjti hét kedd
Iz 1,10.16-20   Zsolt 49     Mt 23,1-12

3. szerda: 2. nagyböjti hét szerda
Jer 18,18-20   Zsolt 30     Mt 20,17-28

4. csütörtök: 2. nagyböjti hét csütörtök
Jer 17,5-10   Zsolt 1     Lk 16,19-31
Választható emléknap: Szent Kázmér
Választható emléknap: Boldog Meszlényi Zoltán, püspök és vértanú

5. péntek: 2. nagyböjti hét péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28   Zsolt 104     Mt 21,33-43.45-46

6. szombat: 2. nagyböjti hét szombat
Mik 7,14-15.18-20   Zsolt 102     Lk 15,1-3.11-32

7. vasárnap: Nagyböjt 3. vasárnap
Kiv 20,1-17 vagy röv.: Kiv 20,1-3.7-8.12-17   Zsolt 18 1Kor 1,22-25     Jn 2,13-25

8. hétfő: 3. nagyböjti hét hétfő
2Kir 5,1-15a   Zsolt 41     Lk 4,24-30
Választható emléknap: Istenes Szent János szerzetes

9. kedd: 3. nagyböjti hét kedd
Dán 3,25.34-43   Zsolt 24     Mt 18,21-35
Választható emléknap: Római Szent Franciska szerzetesnő

10. szerda: 3. nagyböjti hét szerda
MTörv 4,1.5-9   Zsolt 147     Mt 5,17-19

11. csütörtök: 3. nagyböjti hét csütörtök
Jer 7,23-28   Zsolt 94     Lk 11,14-23

12. péntek: 3. nagyböjti hét péntek
Oz 14,2-10   Zsolt 80     Mk 12,28b-34

13. szombat: 3. nagyböjti hét szombat
Oz 6,1-6   Zsolt 50     Lk 18,9-14

14. vasárnap: Nagyböjt 4. vasárnapja
2Krón 36,14-16.19-23   Zsolt 136 Ef 2,4-10     Jn 3,14-21

15. hétfő: 4. nagyböjti hét hétfő
Iz 65,17-21   Zsolt 29     Jn 4,43-54

16. kedd: 4. nagyböjti hét kedd
Ez 47,1-9.12   Zsolt 45     Jn 5,1-16

17. szerda: 4. nagyböjti hét szerda
Iz 49,8-15   Zsolt 144     Jn 5,17-30
Választható emléknap: Szent Patrik püspök

18. csütörtök: 4. nagyböjti hét csütörtök
Kiv 32,7-14   Zsolt 105     Jn 5,31-47
Választható emléknap: Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

19. péntek: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – FÜ
2Sám 7,4-5a.12-14a.16   Zsolt 88  Róm 4,13.16-18.22   Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

20. szombat: 4. nagyböjti hét szombat
Jer 11,18-20   Zsolt 7     Jn 7,40-53

21. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnap
Jer 31,31-34   Zsolt 50 Zsid 5,7-9     Jn 12,20-33

22. hétfő: 5. nagyböjti hét hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62   Zsolt 22     „A” és „B” évben Jn 8,1-11 „C” évben Jn 8,12-20

23. kedd: 5. nagyböjti hét kedd
Szám 21,4-9   Zsolt 101     Jn 8,21-30
Választható emléknap: Mongrovejói Szent Turibiusz püspök

24. szerda: 5. nagyböjti hét szerda
Dán 3,14-20.91-92.95   Dán 3     Jn 8,31-42

25. csütörtök: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – FÜ
Iz 7,10-14;8,10   Zsolt 39  Zsid 10,4-10   Lk 1,26-38

26. péntek: 5. nagyböjti hét péntek
Jer 20,10-13   Zsolt 17     Jn 10,31-42

27. szombat: 5. nagyböjti hét szombat
Ez 37,21-28   Jer 31     Jn 11,45-57

28. vasárnap: Virágvasárnap – ünnepi mise
Iz 50,4-7   Zsolt 21 Fil 2,6-11     Mk 14,1-15,47 vagy röv.: Mk 15,1-39

29. hétfő: Nagyhétfő
Iz 42,1-7   Zsolt 26     Jn 12,1-11

30. kedd: Nagykedd
Iz 49,1-6   Zsolt 70     Jn 13,21-33.36-38

31. szerda: Nagyszerda
Iz 50,4-9a   Zsolt 68     Mt 26,14-25

IGENAPTÁR
2021. április


1. csütörtök: Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje
Kiv 12,1-8.11-14   1Kor 11     Jn 13,1-15

2. péntek: Nagypéntek
Iz 52,13–53,12   Zsid 4     Jn 18,1–19,42

3. szombat: Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe
Ter 1,1-2,2   Zsolt 103     B évben: Mk 16,1-7

4. vasárnap: Húsvétvasárnap
ApCsel 10,34a.37-43   117 Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8     Jn 20,1-9 vagy este mondott misében Lk 24,13-35

5. hétfő: Húsvéthétfő
ApCsel 2,14.22-33   Zsolt 15     Mt 28,8-15

6. kedd: Kedd húsvét nyolcadában
ApCsel 2,36-41   Zsolt 32     Jn 20,11-18

7. szerda: Szerda húsvét nyolcadában
ApCsel 3,1-10   Zsolt 104     Lk 24,13-35

8. csütörtök: Csütörtök húsvét nyolcadában
ApCsel 3,11-26   Zsolt 8     Lk 24,35-48

9. péntek: Péntek húsvét nyolcadában
ApCsel 4,1-12   Zsolt 117     Jn 21,1-14

10. szombat: Szombat húsvét nyolcadában
ApCsel 4,13-21   Zsolt 117     Mk 16,9-15

11. vasárnap: Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja
ApCsel 4,32-35   Zsolt 117 1Jn 5,1-6     Jn 20,19-31

12. hétfő: Húsvét 2. hét hétfő
ApCsel 4,23-31   Zsolt 2     Jn 3,1-8

13. kedd: Húsvét 2. hét kedd
ApCsel 4,32-37   Zsolt 92     Jn 3,7b-15
Választható emléknap: Szent I. Márton, pápa és vértanú

14. szerda: Húsvét 2. hét szerda
ApCsel 5,17-26   Zsolt 33     Jn 3,16-21

15. csütörtök: Húsvét 2. hét csütörtök
ApCsel 5,27-33   Zsolt 33     Jn 3,31-36

16. péntek: Húsvét 2. hét péntek
ApCsel 5,34-42   Zsolt 26     Jn 6,1-15
Választható emléknap: Soubirous Szent Mária Bernadett, szűz

17. szombat: Húsvét 2. hét szombat
ApCsel 6,1-7   Zsolt 32     Jn 6,16-21

18. vasárnap: Húsvét 3. vasárnapja
ApCsel 3,13-15.17-19   Zsolt 4 1Jn 2,1-5a     Lk 24,35-48

19. hétfő: Húsvét 3. hét hétfő
ApCsel 6,8-15   Zsolt 118     Jn 6,22-29

20. kedd: húsvét 3. hét kedd
ApCsel 7,51–8,1a   Zsolt 30     Jn 6,30-35

21. szerda: húsvét 3. hét szerda
ApCsel 8,1b-8   Zsolt 65     Jn 6,35-40
Választható emléknap: Szent Anzelm, püspök és egyháztanító

22. csütörtök: húsvét 3. hét csütörtök
ApCsel 8,26-40   Zsolt 65     Jn 6,44-51

23. péntek: húsvét 3. hét péntek
ApCsel 9,1-20   Zsolt 116     Jn 6,52-59
Emléknap: Szent Adalbert, püspök és vértanú (Esztergom-Bp: FÜ)

24. szombat: húsvét 3. hét szombat
ApCsel 9,31-42   Zsolt 115     Jn 6,60-69
Választható emléknap: Szent György, vértanú
Választható emléknap: Sigmaringeni Szent Fidél, áldozópap és vértanú

25. vasárnap: Húsvét 4. vasárnapja
ApCsel 4,8-12   Zsolt 117 1Jn 3,1-2     Jn 10,11-18

26. hétfő: húsvét 4. hét hétfő
ApCsel 11,1-18   Zsolt 41     Jn 10,1-10 “A” évben: Jn 10,11-18

27. kedd: húsvét 4. hét kedd
ApCsel 11,19-26   Zsolt 86     Jn 10,22-30

28. szerda: húsvét 4. hét szerda
ApCsel 12,24–13,5a   Zsolt 66     Jn 12,44-50
Választható emléknap: Chanel Szent Péter, áldozópap és vértanú
Választható emléknap: Montforti Grignion Szent Lajos Mária, áldozópap

29. csütörtök: Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – Ü
1Jn 1,5–2,2   Zsolt 102  Mt 11,25-30

30. péntek: húsvét 4. hét péntek
ApCsel 13,26-33   Zsolt 2     Jn 14,1-6
Választható emléknap: Szent V. Piusz pápa

IGENAPTÁR
2021. május


1. szombat: húsvét 4. hét szombat
ApCsel 13,44-52   Zsolt 97     Jn 14,7-14
Választható emléknap: Szent József, a munkás

2. vasárnap: Húsvét 5. vasárnapja
ApCsel 9,26-31   Zsolt 21 1Jn 3,18-24     Jn 15,1-8

3. hétfő: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok – Ü
1Kor 15,1-8   Zsolt 18  Jn 14,6-14

4. kedd: húsvét 5. hét kedd
ApCsel 14,19-28   Zsolt 144     Jn 14,27-31a
Választható emléknap: Szent Flórián, vértanú
Választható emléknap: Boldog Ceferino Giménez Malla, vértanú

5. szerda: húsvét 5. hét szerda
ApCsel 15,1-6   Zsolt 121     Jn 15,1-8

6. csütörtök: húsvét 5. hét csütörtök
ApCsel 15,7-21   Zsolt 95     Jn 15,9-11

7. péntek: húsvét 5. hét péntek
ApCsel 15,22-31   Zsolt 56     Jn 15,12-17
Választható emléknap: Boldog Gizella

8. szombat: húsvét 5. hét szombat
ApCsel 16,1-10   Zsolt 99     Jn 15,18-21

9. vasárnap: Húsvét 6. vasárnapja
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48   Zsolt 97 1Jn 4,7-10     Jn 15,9-17

10. hétfő: húsvét 6. hét hétfő
ApCsel 16,11-15   Zsolt 149     Jn 15,26–16,4a
Választható emléknap: Avilai Szent János, áldozópap és egyháztanító

11. kedd: húsvét 6. hét kedd
ApCsel 16,22-34   Zsolt 137     Jn 16,5-11
Választható emléknap: Boldog Salkaházi Sára, szűz és vértanú

12. szerda: húsvét 6. hét szerda
ApCsel 17,15.22–18,1   Zsolt 148     Jn 16,12-15
Választható emléknap: Szent Néreusz és Szent Akhilleusz, vértanúk
Választható emléknap: Szent Pongrác, vértanú

13. csütörtök: húsvét 6. hét csütörtök
ApCsel 18,1-8   Zsolt 97     Jn 16,16-20
Választható emléknap: A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

14. péntek: húsvét 6. hét péntek
ApCsel 18,9-18   Zsolt 46     Jn 16,20-23a

15. szombat: húsvét 6. hét szombat
ApCsel 18,23-28   Zsolt 46     Jn 16,23b-28

16. vasárnap: Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11   Zsolt 46 Ef 1,17-23 vagy Ef 4,1-13     Mk 16,15-20

17. hétfő: húsvét 7. hét hétfő
ApCsel 19,1-8   Zsolt 67     Jn 16,29-33
Választható emléknap: Boldog Scheffler János, püspök és vértanú

18. kedd: húsvét 7. hét kedd
ApCsel 20,17-27   Zsolt 67     Jn 17,1-11a
Választható emléknap: Szent I. János pápa és vértanú

19. szerda: húsvét 7. hét szerda
ApCsel 20,28-38   Zsolt 67     Jn 17,11b-19

20. csütörtök: húsvét 7. hét csütörtök
ApCsel 22,30;23,6-11   Zsolt 15     Jn 17,20-26
Választható emléknap: Sienai Szent Bernardin áldozópap

21. péntek: húsvét 7. hét péntek
ApCsel 25,13-21   Zsolt 102     Jn 21,15-19
Választható emléknap: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, mexikói vértanúk

22. szombat: húsvét 7. hét szombat
ApCsel 28,16-20.30-31   Zsolt 10     Jn 21,20-25
Választható emléknap: Casciai Szent Rita, szerzetesnő

23. vasárnap: Pünkösdvasárnap
ApCsel 2,1-11   Zsolt 103 1Kor 12,3b-7.12-13 vagy Gal 5,16-25     Jn 20,19-23 vagy Jn 15,26-27;16,12-15

24. hétfő: 8. évközi hét hétfő
Sir 17,20-28   Zsolt 31  Mk 10,17-27
Emléknap: Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja – E

25. kedd: 8. évközi hét kedd
Sir 35,1-15   Zsolt 49  Mk 10,28-31
Választható emléknap: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító
Választható emléknap: Szent VII. Gergely pápa
Választható emléknap: Pazzi Szent Mária Magdolna szűz

26. szerda: 8. évközi hét szerda
Sir 36,1-2a.5-6.13-19   Zsolt 78  Mk 10,32-45
Emléknap: Néri Szent Fülöp áldozópap

27. csütörtök: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap – Ü
Iz 52,13–53,12   Zsolt 39  Zsid 10,12-18   Lk 22,14-20

28. péntek: 8. évközi hét péntek
Sir 44,1.9-13   Zsolt 149  Mk 11,11-26

29. szombat: 8. évközi hét szombat
Sir 51,17-27   Zsolt 18  Mk 11,27-33
Választható emléknap: Szent VI. Pál pápa

30. vasárnap: Szentháromság vasárnap
MTörv 4,32-34.39-40   Zsolt 32 Róm 8,14-17     Mt 28,16-20

31. hétfő: 9. évközi hét hétfő
Tób 1,3;2,1a-8   Zsolt 111  Mk 12,1-12

IGENAPTÁR
2021. június


1. kedd: 9. évközi hét kedd
Tób 2,9-14   Zsolt 111  Mk 12,13-17
Emléknap: Szent Jusztínusz vértanú

2. szerda: 9. évközi hét szerda
Tób 3,1-11a.16-17a   Zsolt 24  Mk 12,18-27
Választható emléknap: Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk

3. csütörtök: 9. évközi hét csütörtök
Tób 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a   Zsolt 27  Mk 12,28b-34
Emléknap: Lwanga Szent Károly és társai, vértanúk

4. péntek: 9. évközi hét péntek
Tób 11,5-17   Zsolt 145  Mk 12,35-37

5. szombat: 9. évközi hét szombat
Tób 12,1.5-15.20   Tób 13  Mk 12,38-44
Emléknap: Szent Bonifác püspök és vértanú

6. vasárnap: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja
Kiv 24,3-8   Zsolt 115 Zsid 9,11-15     Mk 14,12-16.22-26

7. hétfő: 10. évközi hét hétfő
2Kor 1,1-7   Zsolt 33  Mt 5,1-12

8. kedd: 10. évközi hét kedd
2Kor 1,18-22   Zsolt 118  Mt 5,13-16
Választható emléknap: Prágai Szent Ágnes szűz
Választható emléknap: Boldog Sándor István, szerzetes és vértanú

9. szerda: 10. évközi hét szerda
2Kor 3,4-11   Zsolt 98  Mt 5,17-19
Választható emléknap: Szent Efrém diakónus és egyháztanító

10. csütörtök: 10. évközi hét csütörtök
2Kor 3,15-4,1.3-6   Zsolt 84  Mt 5,20-26

11. péntek: Jézus Szentséges Szíve FÜ – 2021 B év
Oz 11,1.3-4.8c-9   Iz 12  Ef 3,8-12.14-19   Jn 19,31-37

12. szombat: 10. évközi hét szombat
2Kor 5,14-21   Zsolt 102  Mt 5,33-37
Emléknap: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

13. vasárnap: Évközi 11. vasárnap
Ez 17,22-24   Zsolt 91 2Kor 5,6-10     Mk 4,26-34

14. hétfő: 11. évközi hét hétfő
2Kor 6,1-10   Zsolt 97  Mt 5,38-42

15. kedd: 11. évközi hét kedd
2Kor 8,1-9   Zsolt 145  Mt 5,43-48
Emléknap: Árpád-házi Boldog Jolán, szerzetesnő

16. szerda: 11. évközi hét szerda
2Kor 9,6-11   Zsolt 111  Mt 6,1-6.16-18

17. csütörtök: 11. évközi hét csütörtök
2Kor 11,1-11   Zsolt 110  Mt 6,7-15

18. péntek: 11. évközi hét péntek
2Kor 11,18.21b-30   Zsolt 33  Mt 6,19-23

19. szombat: 11. évközi hét szombat
2Kor 12,1-10   Zsolt 33  Mt 6,24-34
Választható emléknap: Szent Romuald, apát

20. vasárnap: Évközi 12. vasárnap
Jób 38,1.8-11   Zsolt 106 2Kor 5,14-17     Mk 4,35-41

21. hétfő: 12. évközi hét hétfő
Ter 12,1-9   Zsolt 32  Mt 7,1-5
Emléknap: Gonzága Szent Alajos, szerzetes

22. kedd: 12. évközi hét kedd
Ter 13,2.5-18   Zsolt 14  Mt 7,6.12-14
Választható emléknap: Nolai Szent Paulínusz, püspök
Választható emléknap: Fisher Szent János püspök, vértanú és Morus Szent Tamás vértanú

23. szerda: 12. évközi hét szerda
Ter 15,1-12.17-18   Zsolt 104  Mt 7,15-20

24. csütörtök: Keresztelő Szent János születése – FÜ
Iz 49,1-6   138  ApCsel 13,22-26   Lk 1,57-66.80

25. péntek: 12. évközi hét péntek
Ter 17,1.9-10.15-22   Zsolt 127  Mt 8,1-4

26. szombat: 12. évközi hét szombat
Ter 18,1-15   Lk 1  Mt 8,5-17
Választható emléknap: Alexandriai Szent Cirill, püspök és egyháztanító
Választható emléknap: Szent Josemaria Escrivá de Balaguer áldozópap

27. vasárnap: Évközi 13. vasárnap
Bölcs 1,13-15;2,23-24   Zsolt 29 2Kor 8,7.9.13-15     Mk 5,21-43

28. hétfő: 13. évközi hét hétfő
Ter 18,16-33   Zsolt 102  Mt 8,18-22
Emléknap: Szent Iréneusz, püspök és vértanú

29. kedd: Szent Péter és Szent Pál, apostolok – FÜ
ApCsel 12,1-11   Zsolt 33  2Tim 4,6-8.17-18   Mt 16,13-19

30. szerda: 13. évközi hét szerda
Ter 21,5.8-20   Zsolt 33  Mt 8,28-34
Választható emléknap: A római Egyház első szent vértanúi

IGENAPTÁR
2021. július


1. csütörtök: 13. évközi hét csütörtök
Ter 22,1-19   Zsolt 114  Mt 9,1-8

2. péntek: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) – Ü
Szof 3,14-18   Iz 12  Róm 12,9-16b   Lk 1,39-56

3. szombat: Szent Tamás, apostol – Ü
Ef 2,19-22   Zsolt 116  Jn 20,24-29

4. vasárnap: Évközi 14. vasárnap
Ez 2,2-5   Zsolt 122 2Kor 12,7-10     Mk 6,1-6

5. hétfő: 14. évközi hét hétfő
Ter 28,10-22a   Zsolt 90  Mt 9,18-26
Választható emléknap: Zaccaria Szent Antal Mária, áldozópap

6. kedd: 14. évközi hét kedd
Ter 32,23-33   Zsolt 16  Mt 9,32-38
Választható emléknap: Goretti Szent Mária, szűz és vértanú

7. szerda: 14. évközi hét szerda
Ter 41,55-57;42,5-7a.17-24a   Zsolt 32  Mt 10,1-7

8. csütörtök: 14. évközi hét csütörtök
Ter 44,18-21.23b-29;45,1-5   Zsolt 104  Mt 10,7-15

9. péntek: 14. évközi hét péntek
Ter 46,1-7.28-30   Zsolt 36  Mt 10,16-23
Választható emléknap: Zhao Rong Szent Ágoston, áldozópap és társai, kínai vértanúk

10. szombat: 14. évközi hét szombat
Ter 49,29-32;50,15-26a   Zsolt 104  Mt 10,24-33

11. vasárnap: Évközi 15. vasárnap
Ám 7,12-15   Zsolt 84 Ef 1,3-14     Mk 6,7-13

12. hétfő: 15. évközi hét hétfő
Kiv 1,8-14.22   Zsolt 123  Mt 10,34-11,1

13. kedd: 15. évközi hét kedd
Kiv 2,1-15a   Zsolt 68  Mt 11,20-24
Választható emléknap: Szent Henrik, király

14. szerda: 15. évközi hét szerda
Kiv 3,1-6.9-12   Zsolt 102  Mt 11,25-27
Választható emléknap: Lellisi Szent Kamill, áldozópap

15. csütörtök: 15. évközi hét csütörtök
Kiv 3,13-20   Zsolt 104  Mt 11,28-30
Emléknap: Szent Bonaventura, püspök és egyháztanító

16. péntek: 15. évközi hét péntek
Kiv 11,10–12,14   Zsolt 115  Mt 12,1-8
Választható emléknap: Kármel-hegyi Boldogasszony

17. szombat: 15. évközi hét szombat
Kiv 12,37-42   Zsolt 135  Mt 12,14-21
Választható emléknap: Szent Zoerárd-András és Benedek, remeték
Választható emléknap: Boldog Gojdics Pál Péter, püspök és vértanú

18. vasárnap: Évközi 16. vasárnap
Jer 23,1-6   Zsolt 22 Ef 2,13-18     Mk 6,30-34

19. hétfő: 16. évközi hét hétfő
Kiv 14,5-18   Kiv 15  Mt 12,38-42

20. kedd: 16. évközi hét kedd
Kiv 14,21–15,1   Kiv 15  Mt 12,46-50
Választható emléknap: Szent Apollinaris, püspök és vértanú

21. szerda: 16. évközi hét szerda
Kiv 16,1-5.9-15   Zsolt 77  Mt 13,1-9
Választható emléknap: Brindisi Szent Lőrinc, áldozópap és egyháztanító

22. csütörtök: Szent Mária Magdolna – Ü
Én 3,1-4a   Zsolt 62  2Kor 5,14-17   Jn 20,1.11-18

23. péntek: Szent Brigitta, szerzetesnő, Európa társvédőszentje – Ü
Gal 2,19-20   Zsolt 33  Jn 15,1-8

24. szombat: 16. évközi hét szombat
Kiv 24,3-8   Zsolt 49  Mt 13,24-30
Emléknap: Árpád-házi Szent Kinga, szűz

25. vasárnap: Évközi 17. vasárnap
2Kir 4,42-44   Zsolt 144 Ef 4,1-6     Jn 6,1-15

26. hétfő: 17. évközi hét hétfő
Kiv 32,15-24.30-34   Zsolt 105  Mt 13,31-35
Emléknap: Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei

27. kedd: 17. évközi hét kedd
Kiv 33,7-11;34,5b-9.28   Zsolt 102  Mt 13, 36-43
Választható emléknap: Szent Charbel Makhlouf, áldozópap

28. szerda: 17. évközi hét szerda
Kiv 34,29-35   Zsolt 98  Mt 13,44-46

29. csütörtök: 17. évközi hét csütörtök
Kiv 40,16-21.34-38   Zsolt 83  Mt 13,47-53
Emléknap: Szent Márta

30. péntek: 17. évközi hét péntek
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37   Zsolt 80  Mt 13,54-58
Választható emléknap: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter, püspök és egyháztanító

31. szombat: 17. évközi hét szombat
Lev 25,1.8-17   Zsolt 66  Mt 14,1-12
Emléknap: Loyolai Szent Ignác, áldozópap

IGENAPTÁR
2021. augusztus


1. vasárnap: Évközi 18. vasárnap
Kiv 16,2-4.12-15   Zsolt 77 Ef 4,17.20-24     Jn 6,24-35

2. hétfő: 18. évközi hét hétfő
Szám 11,4b-15   Zsolt 80  Mt 14,13-21
Választható emléknap: Vercelli Szent Özséb, püspök
Választható emléknap: Szent Eymard Julián Péter, áldozópap

3. kedd: 18. évközi hét kedd
Szám 12,1-13   Zsolt 50  Mt 14,22-36 vagy Mt 15,1-2.10-14

4. szerda: 18. évközi hét szerda
Szám 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35   Zsolt 105  Mt 15,21-28
Emléknap: Vianney Szent János Mária, áldozópap

5. csütörtök: 18. évközi hét csütörtök
Szám 20,1-13   Zsolt 94  Mt 16,13-23
Választható emléknap: Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)

6. péntek: Urunk színeváltozása – Ü
Dán 7,9-10.13-14   Zsolt 96  2Pét 1,16-19   Mk 9,2-10 „B” évben

7. szombat: 18. évközi hét szombat
MTörv 6,4-13   Zsolt 17  Mt 17,14-20
Választható emléknap: Szent II. Szixtusz, pápa és társai, vértanúk
Választható emléknap: Szent Kajetán, áldozópap

8. vasárnap: Évközi 19. vasárnap
1Kir 19,4-8   Zsolt 33 Ef 4,30–5,2     Jn 6,41-51

9. hétfő: A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein), szűz és vértanú, Európa társvédőszentje
Oz 2,16b.17b.21-22   Zsolt 44  Mt 25,1-13

10. kedd: Szent Lőrinc, diakónus és vértanú – Ü
2Kor 9,6-10   Zsolt 111  Jn 12,24-26

11. szerda: 19. évközi hét szerda
MTörv 34,1-12   Zsolt 65  Mt 18,15-20
Emléknap: Szent Klára, szűz

12. csütörtök: 19. évközi hét csütörtök
Józs 3,7-10a.11.13-17   Zsolt 113a  Mt 18,21–19,1
Választható emléknap: Chantal Szent Johanna Franciska, szerzetesnő

13. péntek: 19. évközi hét péntek
Józs 24,1-13   Zsolt 135  Mt 19,3-12
Emléknap: Boldog XI. Ince, pápa

14. szombat: 19. évközi hét szombat
Józs 24,14-29   Zsolt 15  Mt 19,13-15
Emléknap: Szent Maximilián Mária Kolbe, áldozópap és vértanú

15. vasárnap: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – FÜ
Jel 11,19a;12,1-6a.10ab   Zsolt 44  1Kor 15,20-27   Lk 1,39-56

16. hétfő: 20. évközi hét hétfő
Bír 2,11-19   Zsolt 105  Mt 19,16-22
Választható emléknap: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz, áldozópap vértanúk
Választható emléknap: Szent Rókus, hitvalló

17. kedd: 20. évközi hét kedd
Bír 6,11-24a   Zsolt 84  Mt 19,23-30

18. szerda: 20. évközi hét szerda
Bír 9,6-15   Zsolt 20  Mt 20,1-16a
Választható emléknap: Eudes Szent János, áldozópap

19. csütörtök: 20. évközi hét csütörtök
Bír 11,29-39a   Zsolt 39  Mt 22,1-14
Emléknap: Szent Bernát, apát és egyháztanító

20. péntek: Szent István király, Magyarország fővédőszentje – FÜ
Péld 4,10-15.18-27   Zsolt 65  Ef 4,17-24   Mt 7,24-29

21. szombat: 20. évközi hét szombat
Rút 2,1-3.8-11;4,13-17   Zsolt 127  Mt 23,1-12
Emléknap: Szent X. Piusz, pápa

22. vasárnap: Évközi 21. vasárnap
Józs 24,1-2a.15-17.18b   Zsolt 33 Ef 5,21-32     Jn 6,60-69

23. hétfő: 21. évközi hét hétfő
1Tessz 1,2b-5.8b-10   Zsolt 149  Mt 23, 13-22
Választható emléknap: Limai Szent Róza, szűz

24. kedd: Szent Bertalan, apostol – Ü
Jel 21,9b-14   Zsolt 144  Jn 1,45-51

25. szerda: 21. évközi hét szerda
1Tessz 2,9-13   Zsolt 138  Mt 23,27-32
Választható emléknap: Szent Lajos, király
Választható emléknap: Kalazanci Szent József, áldozópap

26. csütörtök: 21. évközi hét csütörtök
1Tessz 3,7-13   Zsolt 89  Mt 24,42-51

27. péntek: 21. évközi hét péntek
1Tessz 4,1-8   Zsolt 96  Mt 25,1-13
Emléknap: Szent Mónika

28. szombat: 21. évközi hét szombat
1Tessz 4,9-11   Zsolt 97  Mt 25,14-30
Emléknap: Szent Ágoston, püspök és egyháztanító

29. vasárnap: Évközi 22. vasárnap
MTörv 4,1-2.6-8   Zsolt 14 Jak 1,17-18.21b-22.27     Mk 7,1-8.14-15.21-23

30. hétfő: 22. évközi hét hétfő
1Tessz 4,13-18   Zsolt 95  Lk 4,16-30

31. kedd: 22. évközi hét kedd
1Tessz 5,1–6.9-11   Zsolt 26  Lk 4,31-37

IGENAPTÁR
2021. szeptember


1. szerda: 22. évközi hét szerda
Kol 1,1-8   Zsolt 51  Lk 4,38-44

2. csütörtök: 22. évközi hét csütörtök
Kol 1,9-14   Zsolt 97  Lk 5,1-11

3. péntek: 22. évközi hét péntek
Kol 1,15-20   Zsolt 99  Lk 5,33-39
Emléknap: Nagy Szent Gergely, pápa és egyháztanító

4. szombat: 22. évközi hét szombat
Kol 1,21-23   Zsolt 53  Lk 6,1-5
Választható emléknap: Palermói Szent Rozália, szűz

5. vasárnap: Évközi 23. vasárnap
Iz 35,4-7a   Zsolt 145 Jak 2,1-5     Mk 7,31-37

6. hétfő: 23. évközi hét hétfő
Kol 1,24–2,3   Zsolt 61  Lk 6,6-11

7. kedd: Szent Márk, István és Menyhért, áldozópapok, kassai vértanúk – Ü
Bölcs 3,1-9   Zsolt 125  Mt 10,28-33

8. szerda: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) – Ü
Mik 5,1-4a   Zsolt 12  Róm 8,28-30   Mt 1,1-16.18-23 röv.: Mt 1,18-23

9. csütörtök: 23. évközi hét csütörtök
Kol 3,12-17   Zsolt 150  Lk 6,27-38
Választható emléknap: Claver Szent Péter, áldozópap

10. péntek: 23. évközi hét péntek
1Tim 1,1-2.12-14   Zsolt 15  Lk 6,39-42

11. szombat: 23. évközi hét szombat
1Tim 1,15-17   Zsolt 112  Lk 6,43-49

12. vasárnap: Évközi 24. vasárnap
Iz 50,5-9a   Zsolt 114 Jak 2,14-18     Mk 8,27-35

13. hétfő: 24. évközi hét hétfő
1Tim 2,1-8   Zsolt 27  Lk 7,1-10
Emléknap: Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János, püspök és egyháztanító

14. kedd: A Szent Kereszt felmagasztalása – Ü
Szám 21,4b-9   Zsolt 77  Fil 2,6-11   Jn 3,13-17

15. szerda: 24. évközi hét szerda
1Tim 3,14-16   Zsolt 110  Lk 7,31-35
Emléknap: A fájdalmas Szűzanya

16. csütörtök: 24. évközi hét csütörtök
1Tim 4,12-16   Zsolt 110  Lk 7,36-50
Emléknap: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

17. péntek: 24. évközi hét péntek
1Tim 6,2c-12   Zsolt 48  Lk 8,1-3
Választható emléknap: Bellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító
Választható emléknap: Bingeni Szent Hildegárd, apátnő és egyháztanító

18. szombat: 24. évközi hét szombat
1Tim 6,13-16   Zsolt 99  Lk 8,4-15

19. vasárnap: Évközi 25. vasárnap
Bölcs 2,12.17-20   Zsolt 53 Jak 3,16–4,3     Mk 9,30-37

20. hétfő: 25. évközi hét hétfő
Ezd 1,1-6   Zsolt 125  Lk 8,16-18
Emléknap: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

21. kedd: Szent Máté, apostol és evangélista – Ü
Ef 4,1-7.11-13   Zsolt 18  Mt 9,9-13

22. szerda: 25. évközi hét szerda
Ezd 9,5-9   Tób 13  Lk 9,1-6

23. csütörtök: 25. évközi hét csütörtök
Agg 1,1-8   Zsolt 149  Lk 9,7-9
Emléknap: Pietrelcinai Szent Pio, áldozópap

24. péntek: Szent Gellért, püspök és vértanú – Ü
Bölcs 3,1-9   Zsolt 125  Mt 10,28-33

25. szombat: 25. évközi hét szombat
Zak 2,5-9,14-15a   Jer 31  Lk 9,43b-45

26. vasárnap: Évközi 26. vasárnap – Elvándorlók és menekültek világnapja
Szám 11,25-29   Zsolt 18 Jak 5,1-6     Mk 9,38-43.45.47-48

27. hétfő: 26. évközi hét hétfő
Zak 8,1-8   Zsolt 101  Lk 9,46-50
Emléknap: Páli Szent Vince, áldozópap

28. kedd: 26. évközi hét kedd
Zak 8,20-23   Zsolt 86  Lk 9,51-56
Választható emléknap: Szent Vencel, vértanú
Választható emléknap: Ruiz Szent Lőrinc és társai, vértanúk

29. szerda: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok – Ü
Dán 7,9-10.13-14   Zsolt 137  Jel 12,7-12a   Jn 1,47-51

30. csütörtök: 26. évközi hét csütörtök
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12   Zsolt 18  Lk 10,1-12
Emléknap: Szent Jeromos, áldozópap és egyháztanító

IGENAPTÁR
2021. október


1. péntek: 26. évközi hét péntek
Bár 1,15-22   Zsolt 78  Lk 10,13-16
Emléknap: A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, szűz és egyháztanító

2. szombat: 26. évközi hét szombat
Bár 4,5-12.27-29   Zsolt 68  Lk 10,17-24
Emléknap: Szent Őrzőangyalok

3. vasárnap: Évközi 27. vasárnap
Ter 2,18-24   Zsolt 127 Zsid 2,9-11     Mk 10,2-16

4. hétfő: 27. évközi hét hétfő
Jón 1,1–2,1.11   Jón 2  Lk 10,25-37
Emléknap: Assisi Szent Ferenc

5. kedd: 27. évközi hét kedd
Jón 3,1-10   Zsolt 129  Lk 10,38-42
Választható emléknap: Szent Faustina Kowalska, szűz

6. szerda: 27. évközi hét szerda
Jón 4,1-11   Zsolt 85  Lk 11,1-4
Választható emléknap: Szent Brúnó, áldozópap

7. csütörtök: 27. évközi hét csütörtök
Mal 3,13-20a   Zsolt 1  Lk 11,5-13
Emléknap: Rózsafüzér Királynője

8. péntek: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája – FÜ
Sir 24,23-31   Jud 13  Gal 4,4-7   Lk 1,26-28

9. szombat: 27. évközi hét szombat
Joel 4,12-21   Zsolt 96  Lk 11,27-28
Választható emléknap: Szent Dénes, püspök és társai, vértanúk
Választható emléknap: Leonardi Szent János, áldozópap

10. vasárnap: Évközi 28. vasárnap
Bölcs 7,7-11   Zsolt 89 Zsid 4,12-13     Mk 10,17-30

11. hétfő: 28. évközi hét hétfő
Róm 1,1-7   Zsolt 97  Lk 11,29-32
Választható emléknap: Szent XXIII. János, pápa

12. kedd: 28. évközi hét kedd
Róm 1,16-25   Zsolt 18  Lk 11,37-41

13. szerda: 28. évközi hét szerda
Róm 2,1-11   Zsolt 61  Lk 11,42-46

14. csütörtök: 28. évközi hét csütörtök
Róm 3,21-30   Zsolt 129  Lk 11,47-54
Választható emléknap: Szent I. Kallixtusz, pápa és vértanú

15. péntek: 28. évközi hét péntek
Róm 4,1-8   Zsolt 31  Lk 12,1-7
Emléknap: A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz, szűz és egyháztanító

16. szombat: 28. évközi hét szombat
Róm 4,13.16-18   Zsolt 104  Lk 12,8-12
Választható emléknap: Szent Hedvig, szerzetesnő
Választható emléknap: Alacoque Szent Margit Mária, szűz

17. vasárnap: Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja
Iz 53,10-11   Zsolt 32 Zsid 4,14-16     Mk 10,35-45

18. hétfő: Szent Lukács, evangélista – Ü
2Tim 4,10-17b   Zsolt 144  Lk 10,1-9

19. kedd: 29. évközi hét kedd
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21   Zsolt 39  Lk 12,35-38
Választható emléknap: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, áldozópapok és társaik, vértanúk
Választható emléknap: Keresztes Szent Pál, áldozópap

20. szerda: 29. évközi hét szerda
Róm 6,12-18   Zsolt 123  Lk 12,39-48
Választható emléknap: Szent Vendel, remete

21. csütörtök: 29. évközi hét csütörtök
Róm 6,19-23   Zsolt 1  Lk 12,49-53
Választható emléknap: Boldog IV. Károly király

22. péntek: 29. évközi hét péntek
Róm 7,18-25a   Zsolt 118  Lk 12,54-59
Választható emléknap: Szent II. János Pál pápa

23. szombat: 29. évközi hét szombat
Róm 8,1-11   Zsolt 23  Lk 13,1-9
Emléknap: Kapisztrán Szent János, áldozópap

24. vasárnap: Évközi 30. vasárnap
Jer 31,7-9   Zsolt 125 Zsid 5,1-6     Mk 10,46-52

25. hétfő: 30. évközi hét hétfő
Róm 8,12-17   Zsolt 67  Lk 13,10-17
Emléknap: Szent Mór, püspök

26. kedd: 30. évközi hét kedd
Róm 8,18-25   Zsolt 125  Lk 13,18-21

27. szerda: 30. évközi hét szerda
Róm 8,26-30   Zsolt 12  Lk 13,22-30

28. csütörtök: Szent Simon és Szent Júdás, apostolok – Ü
Ef 2,19-22   Zsolt 18  Lk 6,12-19

29. péntek: 30. évközi hét péntek
Róm 9,1-5   Zsolt 147  Lk 14,1-6

30. szombat: 30. évközi hét szombat
Róm 11,l-2a.11-12.25-29   Zsolt 93  Lk 14,1.7-11

31. vasárnap: Évközi 31. vasárnap
MTörv 6,2-6   Zsolt 17 Zsid 7,23-28     Mk 12,28b-34

IGENAPTÁR
2021. november


1. hétfő: Mindenszentek – FÜ
Jel 7,2-4.9-14   Zsolt 23  1Jn 3,1-3   Mt 5,1-12a

2. kedd: Halottak napja
Iz 25,6a.7-9 vagy 2Mak 12,43-46   Zsolt 22  Róm 14,7-9.10b-12 vagy 1Tessz 4,13-18   Mt 11,25-30 vagy Jn 14,1-6

3. szerda: 31. évközi hét szerda
Róm 13,8-10   Zsolt 111  Lk 14,25-33
Választható emléknap: Porres Szent Márton, szerzetes

4. csütörtök: 31. évközi hét csütörtök
Róm 14,7-12   Zsolt 26  Lk 15,1-10
Emléknap: Borromeo Szent Károly, püspök

5. péntek: Szent Imre herceg – Ü
Bölcs 4,7-15   Zsolt 118  Róm 8,28-30   Lk 12,35-40

6. szombat: 31. évközi hét szombat
Róm l6,3-9.16.22-27   Zsolt 144  Lk 16,9-15

7. vasárnap: Évközi 32. vasárnap
1Kir 17,10-16   Zsolt 145 Zsid 9,24-28     Mk 12,38-44

8. hétfő: 32. évközi hét hétfő
Bölcs 1,1-7   Zsolt 138  Lk 17,1-6

9. kedd: A lateráni bazilika felszentelése – Ü
Ez 47,1-2.8-9.12   Zsolt 45  1Kor 3,9c-11.16-17   Jn 2,13-22

10. szerda: 32. évközi hét szerda
Bölcs 6,1-11   Zsolt 81  Lk 17,11-19
Emléknap: Nagy Szent Leó, pápa és egyháztanító

11. csütörtök: 32. évközi hét csütörtök
Bölcs 7,22–8,1   Zsolt 118  Lk 17,20-25
Emléknap: Tours-i Szent Márton, püspök

12. péntek: 32. évközi hét péntek
Bölcs 13,1-9   Zsolt 18  Lk 17,26-37
Emléknap: Szent Jozafát, püspök és vértanú

13. szombat: 32. évközi hét szombat
Bölcs 18,14-16;19,6-9   Zsolt 104  Lk 18,1-8
Választható emléknap: Magyar szentek és boldogok

14. vasárnap: Évközi 33. vasárnap
Dán 12,1-3   Zsolt 15 Zsid 10,11-14.18     Mk 13,24-32

15. hétfő: 33. évközi hét hétfő
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64   Zsolt 118  Lk 18,35-43
Választható emléknap: Nagy Szent Albert, püspök és egyháztanító

16. kedd: 33. évközi hét kedd
2Mak 6,18-31   Zsolt 3  Lk 19,1-10
Választható emléknap: Skóciai Szent Margit

17. szerda: 33. évközi hét szerda
2Mak 7,1.20-31   Zsolt 16  Lk 19,11-28
Választható emléknap: Nagy Szent Gertrúd, szűz

18. csütörtök: 33. évközi hét csütörtök
1Mak 2,15-29   Zsolt 49  Lk 19,41-44
Választható emléknap: A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése

19. péntek: Árpád-házi Szent Erzsébet – Ü
Péld 31,10-13.19-20.30-31   Zsolt 33  1Jn 3,14-18   Lk 6,27-38

20. szombat: 33. évközi hét szombat
1Mak 6,1-13   Zsolt 9  Lk 20,27-40

21. vasárnap: Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a Mindenség Királya
Dán 7,13-14   Zsolt 92 Jel 1,5-8     Jn 18,33b-37

22. hétfő: 34. évközi hét hétfő
Dán 1,1-6.8-20   Dán 3  Lk 21,1-4
Emléknap: Szent Cecília, szűz és vértanú

23. kedd: 34. évközi hét kedd
Dán 2,31-45   Dán 3  Lk 21,5-11
Választható emléknap: Szent I. Kelemen pápa és vértanú
Választható emléknap: Szent Kolumbán apát

24. szerda: 34. évközi hét szerda
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28   Dán 3  Lk 21,12-19
Emléknap: Dung-Lac Szent András, áldozópap és társai, vértanúk

25. csütörtök: 34. évközi hét csütörtök
Dán 6,12-28   Dán 3  Lk 21,20-28
Választható emléknap: Alexandriai Szent Katalin, szűz és vértanú

26. péntek: 34. évközi hét péntek
Dán 7,2-14   Dán 3  Lk 21,29-33

27. szombat: 34. évközi hét szombat (B év utolsó napja)
Dán 7,15-27   Dán 3 Jel 22,1-7     Lk 21,34-36


 

 


 

 

Képtalálat a következőre: „oltáriszentség”

Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér!
Hópehely, ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr
Téged szomjaz, rád borul,
Egy világgal ér fel.

 Képtalálat a következőre: „szentáldozás”

 Kapcsolódó kép